logo UE

 

 

Usługa Odczytu Stanów i Wartości Punktów Pomiarowych

Usługa Odczyt stanów i wartości punktów pomiarowych oferowana jest w modelu SaS i przeznaczona jest dla tych podmiotów które skupiają się na zapewnieniu poprawnego i bezpiecznego ewidencjonowania, zbierania i obsługi danych z urządzeń pomiarowych będących ich własnością (bądź elementem infrastruktury). Głównymi elementami usługi są:

• Serwer aplikacji – moduł odpowiedzialny za proces przetwarzania danych pomiarowych przesłanych z agentów wraz z przesłaniem ich do klientów systemu. Nieodłączną częścią serwera aplikacji jest baza danych, do której trafiają wszystkie dane pomiarowe, statystyki, operacje, etc.

• Agent (jeden lub najczęściej wiele), który odpowiedzialny jest bezpośrednio za pobieranie danych z urządzeń objętych monitorowaniem oraz wysyłaniem do tych urządzeń rozkazów sterujących;

• Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika pozwalającej na konfigurowanie i monitorowanie pracy modułów aplikacji (klient GUI) ;

Serwer Systemu umożliwia dostęp do danych pomiarowych/alarmów i zdarzeń za pośrednictwem aplikacji klienckiej GUI. Dane pobierane są z urządzeń pomiarowych, a następnie wyświetlanie na ekranach aplikacji klienckiej GUI przedstawiających schematy lokalizacji/obiektów.

Moduł Komunikacyjny jedynie odczytuje informacje o stanie systemu i nie modyfikuje konfiguracji monitorowanych urządzeń. W przypadku wykrycia sytuacji krytycznej, użytkownik może podejmować niezbędne czynności zaradcze. Operacje te będą wykonywane poza systemem, jednakże istnieje możliwość ich zarejestrowania w systemie (poprzez wprowadzenie komentarzy do zdarzeń).

Aplikacja kliencka GUI umożliwia przeglądanie danych, alarmów oraz obsługę sytuacji krytycznych, zarządzanie schematami prezentującymi stan układu – jest to tzw. Konsola operatora. Konsola operatora posiada narzędzia pozwalające operatorowi nadzorować zarządzanie środowiskiem. Narzędzia te umożliwią przeglądanie napływających zgłoszeń pochodzących z zarządzanych urządzeń oraz prezentowanie aktualnego statusu tych urządzeń. Poszczególne narzędzia umieszczone są w oknach dokowanych, umożliwiających dowolne rozłożenie na jednym lub kilku monitorach. Konsola operatora zawiera również narzędzia pozwalające na przeglądanie danych historycznych zgromadzonych przez system w trakcie jego funkcjonowania.

W centralnej części konsoli operatora umieszczone są tablice synoptyczne połączeń między urządzeniami zwane schematami. Dane zbierane będą prezentowane na schematach o różnym poziomie szczegółowości. Zamawiający będzie miał możliwość tworzenia nowych i/lub modyfikowania istniejących schematów. Serwer aplikacji oraz serwer bazy danych zostaną dostarczone SaaS, natomiast Agenty będą pracować w infrastrukturze Zamawiającego. Sposób instalacji i ilość aplikacji klienckich (konsola operatora) itp. ustalone zostają w drodze indywidualnej analizy potrzeb klienta.

 

image001